Modlitwy do świętych,  Pozostałe

Strzeż od ognia do św. Floriana

Święty Florianie,
broń nas i strzeż od ognia nieszczęsnego i piekielnego,
rozpal w nas ogień miłości i dobroci,
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Udostępnij