Katechizm

Uczynki miłosierne co do duszy

  1. Grzesznych upominać.
  2. Nieumiejętnych pouczać.
  3. Wątpiącym dobrze radzić.
  4. Strapionych pocieszać.
  5. Krzywdy cierpliwie znosić.
  6. Urazy chętnie darować.
  7. Modlić się za żywych i umarłych.

Zobacz uczynki miłosierne co do ciała