Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych,  Pozostałe

W duchu wdzięczności, do św. Ireneusza

Święty Ireneuszu, wspaniały nasz obrońco i orędowniku,
ty jesteś dla nas wzorem wdzięczności Bogu za Jego dary,
zwłaszcza za dar życia.
Niestrudzenie zabiegałeś o to,
byś ty sam oraz twoi wierni żyli w łasce Bożej.
Walczyłeś z błędnymi poglądami, trwając wiernie w tym,
czego nauczał Kościół od swego zarania.

Ucz nas wdzięczności Bogu za Jego dary: za życie, wiarę, nadzieję nieśmiertelności,
a nade wszystko, że pozwolił nam poznać prawdę, której stróżem jest Kościół święty.
Pomagaj nam żyć miłością do Boga i ludzi, w której uzewnętrznia się nasza wiara.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.