Liturgiczne wspomnienie: św. Brunon Kartuz, opat
Modlitwa na dziś: Litania do św. Brunona Kartuza
Dziękujemy za wiarę
Pozostań z nami Jezu Chryste
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych,  Pozostałe

W duchu wdzięczności, do św. Ireneusza

Święty Ireneuszu, wspaniały nasz obrońco i orędowniku,
ty jesteś dla nas wzorem wdzięczności Bogu za Jego dary,
zwłaszcza za dar życia.
Niestrudzenie zabiegałeś o to,
byś ty sam oraz twoi wierni żyli w łasce Bożej.
Walczyłeś z błędnymi poglądami, trwając wiernie w tym,
czego nauczał Kościół od swego zarania.

Ucz nas wdzięczności Bogu za Jego dary: za życie, wiarę, nadzieję nieśmiertelności,
a nade wszystko, że pozwolił nam poznać prawdę, której stróżem jest Kościół święty.
Pomagaj nam żyć miłością do Boga i ludzi, w której uzewnętrznia się nasza wiara.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.