Egzorcyzmy

W imię Jezusa / Krwi Chrystusa

Mocą Najświętszej Krwi Chrystusa (lub: Najświętszego Imienia Jezus) duchy złe,
które działacie na…/w… (osoba/okoliczność) odsyłam was pod stopy Ukrzyżowanego i do Jego dyspozycji. Idźcie i nie wracajcie. Amen

egzorcyzm prosty