Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Kosma i Damian, Najświętsza Maryja Panna Leśniańska
Modlitwa na dziś: Litania do św. Kosmy i Damiana
Modlitwa zawierzenia
Rozpocznij nowennę do św. Faustyny
logo_pomoc-duchowa-online
Akty strzeliste,  Modlitwy pokutne

W Jego Ranach jest nasze zdrowie

Panie, pełni ufności,
składamy w Twoich Przenajświętszych
Zbawczych Ranach nasze własne choroby.
Udziel nam łaski zrozumienia
ulotności tego życia i świadomości,
iż najcięższą ze wszystkich chorób jest grzech.
Obyśmy pojęli, że ludzkie cierpienie
dopełnia Twoją Zbawczą Mękę.
Przez Twoje Przenajświętsze Rany,
uwolnij nas od chorób.
Przez Twoje Przenajświętsze Rany,
ulecz rany naszych ciał i dusz.
Amen