Modlitwy ułożone przez świętych,  Pozostałe

Wezwania do Hostii Świętej

Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników, – uwielbiam Cię.

Hostio św., w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam,
a szczególnie ku biednym grzesznikom, uwielbiam Cię.

Hostio św., w której zawarte jest życie wiekuiste, z nieskończonego miłosierdzia nam obficie udzielane,
a szczególnie biednym grzesznikom, uwielbiam Cię.

Hostio św., w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam,
a szczególnie dla biednych grzeszników, uwielbiam Cię.

Hostio św., w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze,
a szczególnie biednych grzeszników, uwielbiam Cię.

Hostio św., w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników, uwielbiam Cię.

Hostio św., w której zawarty jest ogień najczystszej miłości, który płynie z łona Ojca Przedwiecznego jako z przepaści nieskończonego miłosierdzia dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników, uwielbiam Cię.

Hostio św., w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze, lekarstwo płynące z nieskończonego miłosierdzia jako z krynicy dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników, uwielbiam Cię.

Hostio św., w której zawarta jest łączność pomiędzy Bogiem a nami przez nieskończone miłosierdzie dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników, uwielbiam Cię.

Hostio św., w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca Jezusowego ku nam,
a szczególnie ku biednym grzesznikom, uwielbiam Cię.

Hostio św., nadziejo nasza jedyna we wszystkich cierpieniach i przeciwnościach życia, uwielbiam Cię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych, uwielbiam Cię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie, uwielbiam Cię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia toni, uwielbiam Cię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad, uwielbiam Cię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności, która zalewa ziemię, uwielbiam Cię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu, w którym nas nikt nie zrozumie, uwielbiam Cię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego, uwielbiam Cię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei i usiłowań, uwielbiam Cię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła, uwielbiam Cię.

Hostio św., ufam Tobie, gdy ciężkości przechodzić będą siły moje, gdy ujrzę wysiłki swoje bezskuteczne.
Hostio św., ufam Tobie, gdy burze miotają mym sercem, a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu.
Hostio św., ufam Tobie, gdy serce moje drżeć będzie i śmiertelny pot zrosi nam czoło.
Hostio św., ufam Tobie, gdy wszystko sprzysięże się przeciw mnie i rozpacz wciskać się będzie do duszy.
Hostio św., ufam Tobie, gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszystko, co doczesne,
a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane.
Hostio św., ufam Tobie, gdy prace moje będą przechodzić siły moje, a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim.
Hostio św., ufam Tobie, gdy pełnienie cnoty trudnym mi się wyda i natura buntować się będzie.
Hostio św., ufam Tobie, gdy ciosy nieprzyjacielskie wymierzone przeciw mnie będą.
Hostio św., ufam Tobie, gdy trudy i wysiłki potępione przez ludzi będą.
Hostio św., ufam Tobie, gdy zabrzmią sądy Twoje nade mną, wtenczas ufam morzu miłosierdzia Twego.

Trójco Przenajświętsza, ufam nieskończonemu miłosierdziu Twojemu.
Bóg jest Ojcem moim, a więc ja, dziecię Jego, mam wszelkie prawo do Jego Boskiego Serca,
a im ciemność większa, tym ufność nasza powinna być zupełniejsza.

św. Faustyna Kowalska (Dzienniczek, 356-357)

Udostępnij