Modlitwy do świętych

Wezwania do św. Justyny z Padwy

Święta Justyno z Padwy – módl się za nami
-sławna wśród dziewic Padwy, módl się za nami
-wzorze prostodusznej wiary, módl się za nami
-przykładzie mocnej nadziei, módl się za nami
-przykładzie miłowania Boga nad życie, módl się za nami
-na modlitwie z Bogiem zjednoczona, módl się za nami
-wierna oblubienico Chrystusa, módl się za nami
-umocniona przez Ducha świętego wśród tortur i męczeńskiej śmierci, módl się za nami
-zbudowanie dla chrześcijan, módl się za nami
-chlubo chrześcijańskich dziewic, módl się za nami
-chwało chrześcijańskich bohaterów, módl się za nami
-ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami
-nasza orędowniczko u Boga. módl się za nami

P:Do Ciebie Panie lgnie moja dusza.
W:Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się: Pokorne błagania zanosimy przed Twój majestat, Panie,
abyś sprawiając nam radość z pamiątki Twojej Męczennicy, świętej Justyny,
zawsze otaczał nas opieką dzięki jej wstawiennictwu. Amen.

MODLITWA DO ŚW. PATRONKI

Święta Justyno, której imię noszę, Patronko moja, twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Udostępnij