Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy ułożone przez świętych

Wielkopostna modlitwa św. Efrema

 

Panie i Władco żywota mego!
Nie dawaj mi ducha próżniactwa, zniechęcenia, chciwości, panowania i gadatliwości.
Za to obdarz mnie, Twego sługę, duchem wstydliwości, skromności, cierpliwości i miłości.
O, Panie i Królu! Spraw, abym widział moje przewinienia i nie potępiał brata mego.
Albowiem Tyś błogosławiony jest na wieki wieków. Amen.

Św. Efrem