Modlitwy do świętych

Za osoby osamotnione

Święty Antoni Pustelniku,
twej modlitwie powierzamy osoby żyjące samotnie: wdowy i wdowców,
i tych, którzy nie założyli rodziny Ty umiłowałeś swoją samotność,
wypełniając ją modlitwą oraz uczynkami pokutnymi.
Nigdy nie czułeś się odrzucony przez innych,
gdyż miłowałeś w Bogu swych bliźnich.
Prosimy cię, aby osoby żyjące samotnie nie czuły się niepotrzebne,
odrzucone lub wzgardzone przez innych.
Niech nie doświadczają goryczy osamotnienia i braku miłości.
Uproś im łaskę akceptacji swego stanu i miłowania Boga i bliźnich.
Spraw, by wykorzystywały wolny czas na modlitwę i wielbienie Boga,
od którego pochodzi wszelkie dobro.
Niech odczują, że kto jest blisko Boga,
nigdy nie zazna gorzkiego smaku samotności.
Niech zaprzyjaźnią się ze świętymi,
którzy również doświadczyli samotności,
ale uczynili ją błogosławioną i owocną. Amen.

św. Antoni Wielki
św. Antoni Wielki

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Udostępnij