Modlitwy do świętych,  Pozostałe

Za pielgrzymów

Święty Janie de Rossi, widząc rzesze pielgrzymów w Wiecznym Mieście,
zatroszczyłeś się o to, by pielgrzymka była dla nich owocna duchowo.
Z bólem serca patrzyłeś, jak się błąkają i patrzą na miejsca uświęcone krwią męczenników
i pamiątki chrześcijaństwa pierwszych wieków bez zrozumienia ich znaczenia dla wiary.
Pomagałeś pielgrzymom głębiej przeżyć nawiedzenie Rzymu.

Dziś również widzimy w wielu świętych miejscach dla naszej wiary tłumy turystów i pielgrzymów.
Często zachowują się jak gapie lub obcy, gdyż nie rozumieją przesłania miejsc, w których się znajdują.
Pomóż im, o Święty Janie, w duchowym przeżywaniu pielgrzymek.
Niech będzie to dla nich czas umocnienia się w wierze,
odrodzenia poprzez spowiedź świętą i zbliżenia się do Bożych tajemnic.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Udostępnij