Modlitwy ułożone przez świętych,  Pozostałe

Zamieszkaj w każdej rodzinie

 

O, Dziecię Jezus, osusz łzy dzieci!
Przytul do serca chorych i starców!
Każ ludziom odłożyć broń i połączyć się uściskiem pokoju, który ogarnie cały świat!
Wezwij narody, Jezu miłosierny,
by obaliły mury wzniesione przez nędzę i bezrobocie,
przez niewiedzę i obojętność, przez dyskryminację i nietolerancję.
To Ty, Boże Dziecię z Betlejem, zbawiasz nas i wyzwalasz od grzechu.
To Ty jesteś prawdziwym i jedynym Zbawicielem,
którego ludzkość szuka po omacku.
Boże pokoju, Darze pokoju dla całej ludzkości,
zamieszkaj w sercu każdego człowieka i każdej rodziny.
Bądź Ty naszym pokojem i naszą radością. Amen.

św. Jan Paweł II

Udostępnij