Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy po Komunii świętej,  Modlitwy ułożone przez świętych

Do Jezusa Eucharystycznego

Oto uniżasz się co dzień jak wtedy,
gdy z tronu królewskiego zstąpiłeś do łona Dziewicy.
Co dzień przychodzisz do nas w pokornej postaci.
I jak ukazałeś się świętym apostołom w rzeczywistym ciele,
tak teraz ukazujesz się nam w świętym chlebie.
Patrząc oczyma cielesnymi, widzieli oni tylko Twoje Ciało,
lecz wierzyli, że jesteś Bogiem, ponieważ widzieli Cię oczyma ducha.
Tak samo i my, oglądając chleb i wino oczyma cielesnymi,
umiejmy widzieć i wierzyć mocno, że jesteś Bogiem,
że Twoje najświętsze Ciało i Krew jest żywe i prawdziwe.
W taki to sposób, Panie, jesteś zawsze ze swymi wiernymi,
jak sam mówisz: A oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (Mt 28, 20).