Nowenny

Nowenna – cykliczne nabożeństwo paraliturgiczne w Kościele katolickim lub prywatna modlitwa, zanoszona do Boga lub świętych przez dziewięć kolejnych dni. Nowenny są dozwolone, a nawet zalecane przez władze kościelne, ale wciąż nie mają właściwego i w pełni ustalonego miejsca w liturgii Kościoła. Nowenny zazwyczaj poprzedzają większe święto lub uroczystość. Większość nowenn zalicza się do kategorii modlitw prywatnych, odmawianych wytrwale dla uzyskania szczególnej łaski dla siebie, dla bliźnich albo w jakiejś innej intencji.

Nowenny:

modlitwa
Udostępnij