Modlitwy

Modlitwy są wzniesieniem swojego serca do Boga, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości.
Są one z Bogiem, o swoich pragnieniach, planach, decyzjach, wyborach i oddawaniem ich Bogu. Stajemy w Jego obecności aby starać się wypełniać Bożą Wolę. Codzienny pacierz człowieka jest świadectwem jego żywej wiary, cierpliwie pobudzanej przez Ducha Świętego.

Miejmy świadomość, że gdy zaczynamy modlić się, to Duch Święty swoją uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy. Pokornie powinniśmy próbować kierować nasze serce i myśli ku Bogu. Jan Paweł II poucza nas, że musimy stale uczyć się modlitwy.

Należy uczynić wszystko, aby modlitwa nasza stawała się bardziej dojrzała, tak jak dojrzałe staje się nasze życie. Szukaj oparcia w słowie Bożym oraz w dobrych natchnieniach i pragnieniach pochodzących od Ducha Świętego, które same w sobie, są już początkiem modlitwy w naszym życiu.

Udostępnij