Czym jest modlitwa?

Modlitwa jest wzniesieniem swojego serca do Boga, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości.
Modlitwa jest rozmową z Bogiem, o swoich pragnieniach, planach, decyzjach, wyborach i oddawaniem ich Bogu. Stajemy w Jego obecności aby starać się wypełniać Bożą Wolę. Codzienna modlitwa człowieka jest świadectwem jego żywej wiary, cierpliwie pobudzanej przez Ducha Świętego.

Miejmy świadomość, że gdy zaczynamy modlić się, to Duch Święty swoją uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy. Pokornie powinniśmy próbować kierować nasze serce i myśli ku Bogu. Jan Paweł II poucza nas, że musimy stale uczyć się modlitwy.

Należy uczynić wszystko, aby modlitwa nasza stawała się bardziej dojrzała, tak jak dojrzałe staje się nasze życie. Szukaj oparcia w słowie Bożym oraz w dobrych natchnieniach i pragnieniach pochodzących od Ducha Świętego, które same w sobie, są już początkiem modlitwy w naszym życiu.

Duch Święty nie przestaje się w nas modlić. On – „przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26).
Modlitwa — czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. A zatem bądźmy ludźmi pragnienia modlitwy, bądźmy ludźmi dobrej modlitwy.
Dobrą metodą nauki modlitwy jest przyjrzenie się jakimi słowami budowali swoją relację z Bogiem święci i błogosławieni. Im się udało, a my zyskaliśmy wspaniały wzór. Zapraszamy do praktyki nauki modlitwami zebranymi w naszym modlitewniku.
Niech Duch Święty nas prowadzi! Amen.

Wyświetl całość