Liturgiczne wspomnienie: Zwiastowanie Pańskie
Modlitwa na dziś: Litania na Zwiastowanie Pańskie
logo_pomoc-duchowa-online
Katechizm

Osiem błogosławieństw

  1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
  3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo niebieskie.

Mt 5, 3-10