Nowenny

Nowenna do Matki Bożej przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP, 6 -14 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
Nowenna rozpoczyna się 6 sierpnia

Nowenna jest nabożeństwem dziewięciodniowym, o charakterze błagalnym odmawiana codziennie w okresie poprzedzającym święto. Za pośrednictwem Matki Bożej przedstawiamy Bogu nasze prośby.

Każda nowenna rozpoczyna się antyfoną z modlitwą, które wprowadzają w treść zbliżającego się obchodu ku czci Matki Bożej. Potem następują modlitwy próśb, litania i modlitwy na zakończenie.

Antyfona
Maryja Dziewica została wyniesiona ponad niebiosa, uwielbiajmy Chrystusa, którego królestwo jest wieczne.

W. Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie.

O. Wychwalają i błogosławią Pana.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Modlitwa próśb
Niepokalana Dziewico, gromadzimy się u Twoich stóp, kierowani głęboką czcią. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Kościół przez wieki.

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa przedstawiamy Ci nasze prośby…( Następuje chwila ciszy dla przedstawienia próśb).

Boże przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen

Modlitwa do Św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, biegnę do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Litania do NMP Wniebowziętej
Kyrie eleison. Chryste eleison.

Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Wniebowzięta, módl się za nami.
Przy Twoim zgonie był Twój Boski Syn, módl się za nami.
Przy Twoim zgonie byli święci Aniołowie, módl się za nami.
Najczystszą duszę oddałaś w ręce Boga, módl się za nami.
Twoje święte Ciało nie uległo zniszczeniu, módl się za nami.
Z duszą i ciałem wzięta do nieba, módl się za nami.

Od zbytniego przywiązania do stworzenia, wybaw nas Swoim wstawiennictwem.
Od zbytniego smutku po stracie bliskich, wybaw nas Swoim wstawiennictwem.
Od chorób, wybaw nas Swoim wstawiennictwem.
Od boleści duszy i ciała, wybaw nas Swoim wstawiennictwem.
Od śmierci grzechu, wybaw nas Swoim wstawiennictwem.
Przez błogosławione zaśniecie Twoje, wybaw nas Swoim wstawiennictwem.
Przez radosne wniebowzięcie Twoje, wybaw nas Swoim wstawiennictwem.
Przez ukoronowanie Twoje, wybaw nas Swoim wstawiennictwem.
Przez niewypowiedziane radości Twoje, wybaw nas Swoim wstawiennictwem.

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas we wszystkich strapieniach wspomagać raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam dobrą śmierć wyprosi raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie uprosić raczyła. prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Amen.

Źródło:

„Nowenny do Matki Bożej na Uroczystości i Święta.”
Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków

Udostępnij