Koronki,  Modlitwy do Aniołów

Koronka o zwycięstwo nad szatanem

Na dużych paciorkach 1x

Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego ustanowił przedziwną pomoc
w Błogosławionej Dziewicy Maryi, spraw łaskawie, abyśmy możną jej opieką wsparci,
mogli walczyć za życia a przy śmierci osiągnąć zwycięstwo nad nieprzyjacielem dusz naszych.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa z Duchem Świętym w Twojej Chwale Wszechmogący i miłosierny Boże. Amen

Na małych paciorkach 10x

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, Która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen.

Na zakończenie dziesiątki 1x

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż zwyciężyć go na ziemi! Amen

 

Udostępnij