Koronki

Koronka w sprawach najtrudniejszych do św. Judy Tadeusza

Modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża świętego.

Następnie na trzech kolejnych koralikach odmawiamy: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…

Na medaliku i dużych koralikach modlimy się wezwaniem: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Następnie na każdym z dziesięciu małych koralików wzywamy:
Święty Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami!

PIERWSZA DZIESIĄTKA — KU CHWALE BOGA OJCA

Modlitwa przed odmówieniem pierwszej dziesiątki:

Boże Ojcze, Stwórco świata, pełen wszechmocy i chwały! Uwielbiam Cię i oddaję się w Twoje dobre dłonie. Z dziecięcą ufnością składam przed Twoim majestatem siebie i całe moje życie, prosząc przez wstawiennictwo świętego Judy Tadeusza o miłosierdzie, potrzebne łaski i pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy.

DRUGA DZIESIĄTKA — KU CHWALE SYNA BOŻEGO

Modlitwa przed odmówieniem drugiej dziesiątki:

Synu Boży, Jezu Chryste, Zbawicielu świata i mój Zbawicielu. Dziękuję za Twoją mękę i śmierć, cudowne zmartwychwstanie i Twoją obecność przy nas „aż do skończenia świata”. Z dziecięcą ufnością składam przed Twoim majestatem siebie i całe moje życie, prosząc przez wstawiennictwo świętego Judy Tadeusza o miłosierdzie, potrzebne łaski i pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy.

TRZECIA DZIESIĄTKA — KU CHWALE DUCHA ŚWIĘTEGO

Modlitwa przed odmówieniem trzeciej dziesiątki:

Duchu Święty Boże, który zostałeś posłany do apostołów jako Pocieszyciel i Światło w głoszeniu Ewangelii po wszystkich krańcach świata. Ty, który jesteś umocnieniem w wierze, nadziei i miłości. Z dziecięcą ufnością składam przed Twoim majestatem siebie i całe moje życie, prosząc przez wstawiennictwo świętego Judy Tadeusza o miłosierdzie, potrzebne łaski i pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy.

Zakończenie: Panie Jezu Chryste, który wybrałeś świętego Judę Tadeusza na swojego apostoła i uczyniłeś go orędownikiem w sprawach trudnych i beznadziejnych, proszę Cię za jego przyczyną o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy. Weź w swoje dobre ręce całe to wydarzenie i osoby z nim związane i swoją Boską mocą dodaj mi sił do przezwyciężenia przeciwności, napełnij moje serce ufnością i poprowadź tę sprawę według Twojej świętej woli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

św. Juda Tadeusz
św. Juda Tadeusz
Udostępnij