Inne modlitwy Maryjne,  Litania

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko Słowa Bożego, zmiłuj się nad nami
Matko Łaski Bożej, zmiłuj się nad nami
Matko wzajemnego przebaczenia, zmiłuj się nad nami
Matko Kościoła, zmiłuj się nad nami
Matko nadziei, zmiłuj się nad nami
Matko wolności, zmiłuj się nad nami
Matko hutników, zmiłuj się nad nami
Matko rolników, zmiłuj się nad nami
Matko wszystkich ludzi pracy, zmiłuj się nad nami
Matko pielgrzymów i wygnańców, zmiłuj się nad nami
Uzdrowienie chorych, zmiłuj się nad nami
Ucieczko grzesznych, zmiłuj się nad nami
Pocieszycielko strapionych, zmiłuj się nad nami
Przewodniczko w ciemnościach, zmiłuj się nad nami
Obrono upokorzonych, zmiłuj się nad nami
Siło słabych, zmiłuj się nad nami
Odwago cierpiących, zmiłuj się nad nami
Piekarska Pani – cudami słynąca, zmiłuj się nad nami
Piekarska Pani – oparcie ludu śląskiego, zmiłuj się nad nami
Piekarska Pani – chroniąca niedzielę Bożą i naszą, zmiłuj się nad nami
Piekarska Pani – umacniająca trwałość naszych rodzin, zmiłuj się nad nami
Opiekunko inwalidów, zmiłuj się nad nami
Opiekunko więźniów, zmiłuj się nad nami
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami

Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych, prosimy Cię Matko
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,
Weź w opiekę nas i nasze rodziny,
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą,
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego,
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego,
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi,
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament,
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych,
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności,
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli,
byś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła,
Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła,
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była,
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy,
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.