Pozostałe

Modlitwa chorego

Panie Jezu Chryste!

Oto masz przed sobą mnie – chorego, wiekiem pochylonego/ą/, osamotnionego/ą/.
Dzięki Tobie dożyłem/łam/ dnia dzisiejszego z nadzieją,
że będziesz nadal wspomagać mnie w potrzebie i ratować w udręce.
Chcę Ci Jezu teraz za wszystko podziękować.

Wiesz dobrze, że z lękiem myślę, co przyniesie dzień jutrzejszy…
Błagam Cię, Jezu, bądź moją mocą, bym z ufnością patrzył/a/ w przyszłość.
Daj mi Twego Ducha, abym lepiej poznał/a/ sens mojego życia;
spraw, abym zrozumiał/a/ i docenił/a/ wartość podejmowanych trudów dla zbawienia świata.
Niech wszystkie ludy i narody, dzięki mojemu małemu cierpieniu poznają Ciebie,
jedynego Boga i Pana.
Amen.

Udostępnij