Liturgiczne wspomnienie: św. Józef Sebastian Pelczar, biskup
Modlitwa na dziś: Nowenna do św. Józefa Pelczara
Litania do św. Józefa Pelczara
Modlitwy do świętych,  Modlitwy za kapłanów

Modlitwa do św. Tomasza Becket’a za duchownych

Wspomnienie św Tomasza Becket’a przypada na 29 grudnia
Więcej o nim przeczytasz tu: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-29.php3

Święty Tomaszu, patronie duchowieństwa,
tobie zawierzamy ufną modlitwę za Kościół i tych,
których Pan ustanowił w nim biskupami, kapłanami i diakonami.
Wybłagaj im swą modlitwą męstwo w głoszeniu Ewangelii.
Niech napełnieni mądrością Bożą bezkompromisowo przypominają
o wiążącej mocy Dekalogu i piętnują wszelkie przejawy egoizmu, bezbożności, pychy,
która każę stawiać się ponad wolę Bożą.
Niech głoszą słowo Boże w sposób jasny i dogłębny,
chroniąc w ten sposób wiernych przed zamętem duchowym i dezorientacją.
Niech integralnie, a nie wybiórczo, wyjaśniają prawdy wiary, ukazując jej piękno i moc.
Niech w posłudze przepowiadania słowa Bożego naśladują apostołów i świętych pasterzy,
którzy woleli raczej umrzeć, aniżeli sprzeniewierzyć się prawdzie Bożej.

Uproś tę łaskę, by nasi duchowni dawali wiernym przykład życia pobożnego,
całkowicie oddanego Bogu i świętej sprawie zbawienia dusz.
Niech swą skromnością, delikatnością, wrażliwością na potrzeby bliźnich budują wspólnoty,
w których posługują. Wyproś im współpracowników,
którzy pomogą im w wypełnianiu powołania kapłańskiego.

Strzeż ich przed pokusami, grzechami i nałogami, które osłabiają ich ducha.
Chroń przed fałszywymi oskarżeniami, pomówieniami, plotkami i osądami,
które pozbawiają ich autorytetu i przyczyniają się do zgorszenia wiernych.
Tym, którzy się wypalili, osłabli w wierze, poddali zmęczeniu i obojętności,
uproś, o gorliwy pasterzu, łaskę duchowego odrodzenia oraz odzyskania sił.

Całemu Kościołowi, o Święty Tomaszu, wyproś łaskę wierności Chrystusowi, jedności i pokoju. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta