Modlitwy do świętych

Modlitwa o cnotę cierpliwości

Chwalebny Święty Pawle,
ty z prześladowcy chrześcijan stałeś się gorliwym Apostołem,
a chcąc dać poznać Odkupiciela Jezusa aż do krańców świata,
cierpiałeś więzienia, biczowania, kamienowania,
rozbicia na morzu i wszelkiego rodzaju prześladowania,
a w końcu swą krew przelałeś aż do ostatniej kropli.
Uproś nam, abyśmy choroby, cierpienia i nieszczęścia życia doczesnego poczytywali za łaski Bożego miłosierdzia;
aby przeciwności życia nie oziębiły nas w służbie Bożej, lecz uczyniły coraz wierniejszymi i gorliwszymi. Amen.

św. Paweł Apostoł
św. Paweł Apostoł

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Udostępnij