Modlitwy ułożone przez świętych,  Modlitwy za zmarłych

Modlitwa św. Gertrudy Wielkiej za dusze w czyśćcu cierpiące

1. O Jezu, w łączności z Twoją Przenajdroższą Krwią przelaną na Krzyżu i ofiarowaną w każdej Mszy Świętej,
ofiaruję Tobie moje modlitwy, prace, radości, troski i cierpienia
dla uwielbienia Twojego Świętego Imienia w połączeniu ze wszystkimi pragnieniami Najświętszego Serca Twego;
na wynagrodzenie za grzechy, za nawrócenie grzeszników, za zjednoczenie wszystkich chrześcijan
i za nasze w końcu zjednoczenie z Tobą w Niebie.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa
przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.

2. Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci przez Maryję, nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność,
w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami
w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

3. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego Pana naszego,
Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi na całym świecie dzisiaj odprawianymi,
za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, w kościele Powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie a także w moim domu. Amen.

 

Udostępnij