Liturgiczne wspomnienie: Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy
Modlitwa na dziś: Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Litania do Matki Bożej Nieustajacej Pomocy
Inne modlitwy Maryjne,  Modlitwy ułożone przez świętych

Modlitwa św. Piotra Damianiego do Maryi

Wspomnienie liturgiczne św Piotra Damianiego przypada na 21 lutego
Więcej o Nim tu:

O Maryjo Najukochańsza Orędowniczko,
ponieważ masz serce tak litościwe, że nie możesz nawet spojrzeć na nieszczęśliwego człowieka,
żeby się nad nim nie ulitować, a zarazem tak jesteś przed Bogiem potężna,
że możesz zbawić wszystkich, których bierzesz w obronę, nie wzbraniaj się wziąć na swe ręce sprawy nas biednych, którzy w Tobie pokładamy całą naszą nadzieję.
Jeśli Cię nie wzruszają nasze prośby, to niech Cię wzruszy twe Serce litościwe, daj się wzruszyć Swej potędze,
bo Bóg Cię nią w tym celu wyposażył, ażebyś im potężniejszą jesteś we wspomaganiu nas tym litościwszą była
i skłonniejszą do niesienia nam ratunku.
Tobie dana jest o Matko Boża wszelka władza w niebie i na ziemi.
Nie ma nic niemożliwego Tobie.
Nawet zrozpaczonych grzeszników pocieszasz, obudzając w nich nadzieję zbawienia…
Idziesz do Syna Swego, który zasiada po prawicy Ojca Przedwiecznego, przystępujesz do Niego,
jakby do ołtarza naszego przymierza z Bogiem, przystępujesz z powagą jako Matka.
A Syn Twój pragnie spełnić wszelkie Twe życzenia i zdaje się wtedy, jakbyś raczej rozkazywała,
a nie prosiła, jakbyś była nie poddaną, lecz Królową. Albowiem Zbawiciel chce uczcić Swą Matkę w niebie,
spełniając jak najspieszniej wszelkie Jej życzenia, bo Ona czciła Go na ziemi.
Najświętsza Dziewico, Matko Słowa Wcielonego, Skarbnico Łaski i Ucieczko nas grzesznych nędzników,
z żywą wiarą uciekamy się do Twej macierzyńskiej miłości i prosimy Cię o łaskę, byśmy zawsze pełnili wolę Bożą.
Serca nasze składamy w Twe Najświętsze ręce i prosimy Cię o zdrowie duszy i ciała. Amen.