Modlitwa na dziś: Litania małżonków
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa za wstawiennictwem św. Ireneusza – O zgodę i jedność

Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ireneusz, biskup,
utwierdził prawdziwą naukę i pokój w Kościele,
przez jego wstawiennictwo odnów w nas wiarę i miłość,
abyśmy dążyli do zgody i jedności.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.