Litania

Litania do św. Rafała Archanioła

Wspomnienie świętych Archaniołów przypada na 29 września
Więcej przeczytasz tu: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3

Intencje:

– o wybór dobrego męża/ żony lub
– w czasie podróży, pielgrzymki
– w czasie choroby
– za emigrantów
– pomoc w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy

Miłość cierpliwa jest, dobrotliwa jest, nie szuka poklasku

Modlitwa wstępna

Panie Boże, racz zesłać nam pomoc świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy,
przebywa on zaw­sze w obecności Twojego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby
i wyjedna nam Twoje błogosławień­stwo. Przez Pana naszego. Amen.

Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych
w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia
i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy,
byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia,
ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą Ty odpędzałeś demony
i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie,
wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

LITANIA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Św. Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Św. Michale, Archaniele wiary i pokory,
Św. Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju,
Św. Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej,
Św. Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem,
Św. Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży,
Św. Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku, módl się za nami.
Św. Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie,
Św. Rafale, w niedoli na pociechę nam dany,
Św. Rafale, w różnych potrzebach dziwny pomocniku,
Św. Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza,
Św. Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby,
Św. Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd, módl się za nami.
Św. Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę,
Św. Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela,
Św. Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę – Sarę,
Św. Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha,
Św. Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy,
Św. Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu zdrowego i żonatego,
Św. Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca,
Św. Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi, módl się za nami.
Św. Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów,
Św. Rafale, stróżu nasz,
Św. Rafale, przewodniku nasz,
Św. Rafale, doradco nasz,
Św. Rafale, opiekunie nasz,
Św. Rafale, duchowy nasz bracie,
Św. Rafale, nauczycielu nasz,
Św. Rafale, pomocniku nasz,
Św. Rafale, pocieszycielu nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, patronie nasz,
Św. Rafale, obrońco nasz,
Św. Rafale, wodzu nasz,
Św. Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra,
Św. Rafale, który nas oświecasz,
Od wszelkich niebezpieczeństw – przez św. Rafała wybaw nas Panie.
Od odstępstwa od wiary – przez św. Rafała…
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny – przez św. Rafała…
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci – przez św. Rafała…
Od śmierci wiecznej – przez św. Rafała…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
U. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się. Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży,
daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Św. Rafale Archaniele to Ty
Zostałeś posłany przez Boga,
by pomóc młodemu Tobiaszowi
wybrać dobrą i cnotliwą żonę.

Pomóż, proszę i mnie w tym
ważnym wyborze, który wpłynie
na całą moją przyszłość.
Proszę Cię o pomoc w wyborze dobrej żony/męża