Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy ułożone przez świętych,  Pozostałe

O przezwyciężenie złych skłonności

Panie i Władco mojego życia,
oddal ode mnie lenistwo,
przygnębienie, żądzę władzy, puste słowa.
Daj mi, swojemu słudze, ducha czystości,
pokory, cierpliwości i miłości.
Tak, Królu, pozwól mi ujrzeć me grzechy
i nie sądzić mojego brata,
bowiem Tyś jest błogosławiony na wieki wieków.
Amen.

św. Efrem