Liturgiczne wspomnienie: św. Faustyna Kowalska, dziewica
Modlitwa na dziś: Akt ufności
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Litania do św. Faustyny

Wezwania do Hostii Świętej
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych,  Pozostałe

O wstawiennictwo patrona

Święty patronie mój…, dziękuję ci za dotychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś;
i błagam cię: nie wypuszczaj mnie nadal z twojej łaskawej opieki.
Bądź przed tronem Boga moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów,
w które tak często popadam.
Wypraszaj mi obfite łaski, abym nimi wzmocniony,
mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata i postępować na drodze cnót,
którymi ty za życia jaśniałeś.

Wspomagaj mnie także we wszystkich cierpieniach, a szczególnie w godzinie śmierci.
Błagam cię o to przez oną miłość, jaką pałałeś i pałasz ku Temu,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.