Modlitwy do świętych

Za tych, co opuszczają Mszę Świętą

Do św. Saturnina i innych świętych męczenników.

Święci męczennicy za uczestnictwo we Mszy świętej.
Wierzyliście, że Chrystus jest obecny w waszych zgromadzeniach.
Sławiliście Go jednym głosem i karmiliście się Jego słowem i Ciałem.
Każdy z was rozumiał, jak ważną dla życia duchowego i zbawienia jest Eucharystia,
dlatego chętnie czerpaliście z tego źródła łask Chrystusowych.
Woleliście raczej umrzeć, niż wyrzec się Eucharystii.
Wzywając waszego wstawiennictwa, prosimy za naszymi braćmi i siostrami w wierze,
którzy stale zaniedbują uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, nie rozumieją jej znaczenia,
nie cenią sobie Eucharystii bądź ją lekceważą.
Prosimy, ożywcie w nich zrozumienie tej wielkiej tajemnicy wiary oraz rozpalcie miłość do Chrystusa,
który przychodzi do nas w świętych znakach.
Niech i oni doświadczą, jak dobry jest Bóg.
Obyśmy razem z całym Kościołem, karmieni słowem i Ciałem Chrystusa,
wzrastali w miłości Bożej i zasłużyli na wejście na ucztę zbawionych w niebie,
którą przygotował nam Bóg. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Udostępnij