Litania

Litania do św. Hiacynty z Fatimy

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
święta Hiacynto – módl się za nami.
Wierna przyjaciółko dzieci na ziemi i w niebie – módl się za nami.
Przewodniczko dzieci w ich zabawach módl się za nami.
Ucząca dzieci o Bogu i modlitw do Niego módl się za nami.
Ciesząca się miłością i szacunkiem dzieci i dorosłych módl się za nami.
Roztaczająca wokół siebie atmosferę niewinności i szczerości módl się za nami.
Mała tancerko, tańcząca nawet w więzieniu módl się za nami.
Zachwycona pięknem księżyca – „lampy Matki Boskiej”, słońca – „lampy Jezusa” oraz gwiazd – „lamp aniołów”
Pieśniami na pastwisku czcząca Maryję módl się za nami.
Naśladująca Jezusa z obrazka przez noszenie owieczek na rękach módl się za nami.
Pilnie ucząca się wszystkiego, co dotyczy Boga módl się za nami. 
Unikająca brzydkich rzeczy, których nie lubi módl się za nami.
Dzieciątko Jezus Pokonująca w sobie wady dąsania się i chciwości módl się za nami.
Pokorna w przyznawaniu się do winy módl się za nami.
Ze łzami i pocałunkami współczująca Jezusowi cierpiącemu na krzyżu módl się za nami.
Naśladująca aniołki w rzucaniu kwiatów przed Jezusem módl się za nami.
Z czołem przy ziemi, aż do zmęczenia powtarzająca modlitwę Anioła módl się za nami.
Zachwycona pięknem i dobrocią Pani z nieba módl się za nami.
W wyjątkowy sposób kochająca Matkę Boską i Jej Niepokalane Serce módl się za nami.
Ciesząca się obietnicą Maryi, że wkrótce weźmie cię do nieba módl się za nami.
Przerażona wizją piekła i płonących w nim grzeszników módl się za nami.
Często zamyślona nad tajemnicą cierpienia bez końca za grzechy módl się za nami.
Pomysłowa w szukaniu okazji do składania Bogu ofiar z cierpień i wyrzeczeń módl się za nami.
Która oddawałaś jedzenie biednym, by głód ofiarować za nawrócenie grzeszników módl się za nami.
Która za nawrócenie ludzi nie piłaś wody w wielkim upale, mimo bólu głowy módl się za nami.
Która ofiarowałaś Jezusowi swój pobyt w więzieniu i inne cierpienia za Ojca Świętego módl się za nami.
Która umiałaś zrezygnować z tańców i zabaw z miłości do Jezusa módl się za nami.
Która ofiarowałaś Bogu bolesne noszenie w pasie sznura z węzłami módl się za nami.
Która znosiłaś za grzeszników ból od parzących pokrzyw i gorzki smak żołędzi módl się za nami.
Która przyjmowałaś w duchu ofiary trud długich przesłuchiwań przez księży módl się za nami.
Która wyrzekałaś się słodkich owoców nawet w chorobie módl się za nami.
Która ofiarowałaś za nawrócenie ludzi jedzenie i picie tego, czego nie lubiłaś módl się za nami.
Która znosiłaś cierpliwie za grzeszników straszne bóle w płucach módl się za nami.
Która potrafiłaś ofiarować Bogu bezsenne noce, znosząc ból w jednej pozycji ciała módl się za nami.
Która bardzo cierpiałaś z powodu odejścia do nieba ukochanego Franciszka módl się za nami.
Która zgodziłaś się na propozycję Matki Boskiej pójścia do dwóch szpitali módl się za nami.
Która znosiłaś bez skargi bolesne opatrunki módl się za nami.
Która ofiarowałaś Bogu męczące odwiedziny ludzi módl się za nami.
Która przyjęłaś samotną śmierć za nawrócenie grzeszników módl się za nami.
Pocieszycielko Łucji oraz innych smutnych i płaczących módl się za nami.
Umiejąca rozwiązywać kłopoty ufną modlitwą, nieraz złączoną ze łzami módl się za nami.
Niezwykle gorliwa w odmawianiu Różańca módl się za nami.
Wypraszająca u Boga wyzdrowienie chorym módl się za nami.
Rozmiłowana w długich rozmowach z ukrytym w Hostii Jezusem módl się za nami.
Kochająca Jezusa za tak wiele udzielonych ci łask módl się za nami.
Często modląca się z „ogniem” w sercu słowami: ,,0 mój Jezu, kocham Cię!” módl się za nami.
Tak bardzo tęskniąca za przyjściem Jezusa w Komunii świętej módl się za nami.
Lubiąca rozmyślać samotnie o Bogu i Jego tajemnicach módl się za nami.
Pouczona przez Matkę Bożą o strasznych grzechach nieczystych i o karze za nie módl się za nami.
Modląca się o czystość zwłaszcza księży i zakonników módl się za nami.
Upominająca grzeszników módl się za nami.
Od czasu objawień przeniknięta wielką tęsknotą za niebem módl się za nami.
Pragnąca wszystkich ludzi wprowadzić do nieba módl się za nami.
Pragnąca śpiewać w niebie ulubione pieśni i modlitwy módl się za nami.
Pocieszona odwiedzinami Matki Boskiej w szpitalu módl się za nami.
Znająca godzinę swojej śmierci i dobrze do niej przygotowana módl się za nami.
Za dobre życie wzięta do nieba przez Maryję módl się za nami.
Orędowniczko przed tronem Boga w naszym życiu i przy śmierci módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiona Hiacynto,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że bł. Hiacynta w szkole Maryi szybko dojrzała do nieba, stając się lilią czystości i apostołką grzeszników, za których potrafiła ofiarować Tobie nawet wielkie cierpienia i wyrzeczenia. Daj nam, za jej wstawiennictwem, dobrze wypełnić nasze powołanie, osiągając niebo i innym dopomagając wejść do niego. Przez Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.

Udostępnij