Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Akty strzeliste

Powierzenie się Jezusowi

Modlitwa o wzrost w łasce Bożej

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie,
aby znaleźć w Tobie pełnię mojej osobowości i moje właściwe miejsce w życiu.
Pragnę na nowo odnaleźć siebie w Tobie i przyrzec Ci moje posłuszeństwo.
Uznaję Cię za swojego jedynego Pana i władcę.
Wejdź we wszystkie sprawy mego życia i kieruj nimi.

Oddaję Ci wszystkie moje siły – użyj je w szlachetnej walce o dobro,
abym umiał bronić od wszelkiego zła tych, których mi powierzyłeś.
Proszę, obdarz mnie swoją łaską i miłosierdziem.
Spraw, bym całkowicie i wiernie wypełnił Twoją świętą wolę. Amen.