Litania

Litania do św. Małgorzaty z Antiochii

Wspomnienie św Małgorzaty z Antiochii przypada na 20 lipca
Więcej tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-20b.php3

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Małgorzato Antiocheńska, módl się za nami
Święta Małgorzato, dziewico módl się za nami
Święta Małgorzato, kwiecie niewinności módl się za nami
Święta Małgorzato, męczennico módl się za nami
Święta Małgorzato, oblubienico Chrystusa módl się za nami
Święta Małgorzato, nieustraszona w obliczu śmierci módl się za nami
Święta Małgorzato, pełna bojaźni Bożej módl się za nami
Święta Małgorzato, nieustraszona okrutnymi mękami módl się za nami
Święta Małgorzato, szczególna patronko młodzieży módl się za nami

O wytrwanie w wierze, przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O mądrość w podejmowaniu decyzji, przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O owocne korzystanie z Sakramentów Św. przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O właściwe wykorzystanie talentów przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O umiejętność dostrzegania dobra przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O posłuszeństwo Słowu Bożemu przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O umiłowanie modlitwy przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O pocieszenie w smutkach i udrękach przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O siłę ducha w chwilach zwątpień przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O wrażliwość sumienia przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O męstwo w znoszeniu cierpienia przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O odwagę dawania świadectwa przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O wierność Bogu i miłość Ojczyzny przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami

P. Módl się za nami św. Małgorzato.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, święta Małgorzata, męczennica dochowała wierności Tobie aż do śmierci, przez Jej wstawiennictwo broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinę śmierci umocnij nas Ciąłem i Krwią Twojego Syna, który żyje i króluje w jedności Ducha Św., Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Udostępnij