Liturgiczne wspomnienie: św. Agnieszka, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: Litania do św. Agnieszki
"Oto Jestem"
Inne modlitwy Maryjne,  modlitwa małżeńska,  Pozostałe

Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Matko Jezusa, Tyś Matką Tego, który jest życiem. Tyś Matką żyjących.
Bóg we wszechmocy swojej sprawił, że i ja życie w sobie noszę i mam je wydać na świat. Proszę Cię, Matko, abym coraz lepiej rozumiała swoje macierzyńskie powołanie, jego godność i odpowiedzialność, i abym za to była wdzięczna Bogu.
Serdecznie błagam, pamiętaj o mnie, wspomnij na wszystkie matki,
które wyczekują narodzin dziecka i zlej na nas obfitą pomoc z nieba. Amen