Inne modlitwy Maryjne,  Pozostałe

Modlitwa o pomoc w odnowie życia

Maryjo, Matko jednocząca z Bogiem, ukształtuj mój rozum i wolę tak,
aby sam Bóg stał się centrum mojego życia, moją radością i pełnią szczęścia.
Spraw, aby moja codzienna modlitwa była rozmową miłości z Twoim Synem.
Spraw, aby uczestnictwo we Mszy Świętej rzeczywiście włączyło moje życie w zbawczą ofiarę Chrystusa.
Spraw, aby słowa Pana: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu” stały się zasadą mego postępowania zawsze i wszędzie.
Naucz mnie, Maryjo, nie myśleć o tym, co wygodne i przyjemne dla mnie,
ale dobre i pożyteczne dla mojej rodziny.
Pozwól mi być uczciwym i rzetelnym w pracy i nauce.
Wyzwól mnie ze wszystkich złych przyzwyczajeń, którymi zatruwam życia moim bliskim.
Matko, Ty wiesz, jak bardzo męczy mnie moja małość własna i egoizm.
Weź mnie w swoje ręce i spraw, by każdy dzień mojego życia promieniował prawdą, miłością i dobrem. Amen.

Udostępnij