Liturgiczne wspomnienie: świętych Aniołów Stróżów
Modlitwa na dziś: LItania do Anioła Stróża
Przed podjęciem decyzji
logo_pomoc-duchowa-online
Pozostałe

Modlitwa po Wieczerzy Wigilijnej

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze,
za Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi,
za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy.
Tobie chwała na wieki. Amen.