modlitwa małżeńska,  Pozostałe

Modlitwa w intencji uratowania małżeństwa

Dziękuję Ci, Panie, że nas połączyłeś związkiem sakramentalnym.
Niestety, nasze małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i grozi nam rozbicie.
Dlatego prosimy Cię, Boże, o pomoc, o ponowne wejrzenie na nasz związek,
zatrzymanie się nad słowami przysięgi małżeńskiej, by na nowo odkryć moc sakramentu.
To on nas uzdolnił do wypełniania z miłością i godnością wspólnych obowiązków oraz zadań.
Prosimy Cię, Boże, o światłość rozpraszającą mroki ciemności, które spowiły nasz związek.
Przywróć w nas wiarę, że z Twoją pomocą uda nam się uratować małżeństwo.
Chcemy przezwyciężyć kryzys, wznosząc się ponad egoizm, słabości i ograniczenia,
by nikt nie ucierpiał, a zwłaszcza dzieci, będące owocem naszej miłości.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze,
który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją,
wstaw się za nami w pokonaniu trudności.
Powierzam ci również inne małżeństwa,
szczególnie te, które przeżywają podobne problemy.
Proszę, módl się za nami wszystkimi.
Błogosławiona Joanno Mario, patronko tych,
którzy mają problemy rodzinne, przyczyń się za nami.
Uproś nam łaskę szczęśliwego zakończenia sporów i nieporozumień.
Pomóż pokonać wzajemne uprzedzenia i narosłe pretensje i oskarżenia.
Uproś pokój naszej rodzinie. Amen.

modlitwa
Modlitwa o uratowanie małżeństwa.
Udostępnij