Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Akty strzeliste,  Inne modlitwy Maryjne

Oddanie się w opiekę

Matko Boża, Wspomożycielko wiernych,
oddaję się Tobie w opiekę, prosząc,
byś została moją niebieską Matką,
która zawsze i wszędzie mi towarzyszy,
która zawsze przebaczy i kocha ponad moje grzechy.
O Pani, stoję przed Tobą w pokorze i oddaję Ci całe moje życie,
wszystkie sprawy, troski, problemy,
ale też i radości abyś Ty nimi kierowała,
abyś Ty nadawała mojemu życiu odpowiedni charakter.
Piękna Madonno, opiekuj się również moimi najbliższymi,
abyś nie bacząc na ich grzechy,
zawsze była im Matką
i zawsze wstawiała się za nimi u Ojca Niebieskiego i Twego Syna,
Jezusa Chrystusa, który odkupił świat, dając życie wieczne. Amen.