Modlitwy do świętych,  Pozostałe

O godne przyjmowanie Jezusa w Eucharystii

Święty Franciszku de Hieronimo,
ty niestrudzenie zachęcałeś słuchaczy swych płomiennych nauk do częstej Komunii świętej,
gdyż rozumiałeś, jak wielką moc ma Eucharystia dla kształtowania naszego życia duchowego.

Prosimy cię, módl się za nami, abyśmy nie tylko często i z radością zbliżali się do stołu eucharystycznego,
ale byśmy Komunię świętą przyjmowali z wiarą, godnie i pobożnie.
Wzbudź w nas świadomość, do jak wielkiego sakramentu się zbliżamy,
i wyproś nam miłość do Jezusa Eucharystycznego,
tak mocną, jak ta, która płonęła w twym sercu. Amen.

Udostępnij