Modlitwy do świętych

Modlitwa za Kościół do św. Filipa Apostoła

Święty Filipie Apostole, szczerze pragnący prawdy,
Ty byłeś uczniem św. Jana Chrzciciela i przez chrzest pokuty i nawrócenie
przygotowałeś swe serce na przyjęcie Mesjasza.
Bez zwłoki poszedłeś za wezwaniem: „Pójdź za Mną!”,
które Pan skierował do ciebie nad brzegiem Jeziora Galilejskiego.
Wiernie słuchałeś słowa Bożego, pragnąc, by Chrystus objawił ci Ojca, który jest w niebie.

Wspieraj swą modlitwą Kościół głoszący Chrystusa wszystkim ludom i narodom.
Wypraszaj mu łaskę słowa, przemieniającego i odradzającego ludzkie sumienia.
Uproś mu swoją apostolską gorliwość, aby Ewangelia dotarła do wszystkich,
a zwłaszcza tych którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.
Jemu cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Udostępnij