Liturgiczne wspomnienie: św. Wincenty a Paulo, prezbiter
Modlitwa na dziś: Litania do św. Wincentego a Paulo
W troskach
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny Kowalskiej

O Jezu, któryś św. siostrę Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego,
racz za jej wstawiennictwem. Jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją,
udzielić mi łaski…, o którą Cię proszę.
Ja, grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia,
ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. Faustyny i nagródź jej cnotę,
wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu.