Modlitwy do świętych

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Damasceńskiego

Wspomnienie św Jana Damasceńskiego przypada na 4 grudnia
Więcej przeczytasz tu: http://ruda-parafianin.pl/swi/j/jandama.htm

Boże, Ty w świętym Janie Damasceńskim, prezbiterze,
dałeś Kościołowi znakomitego nauczyciela wiary,
spraw przez jego wstawiennictwo,
aby prawdziwa wiara była zawsze naszym światłem i mocą.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Udostępnij