Liturgiczne wspomnienie: święci Pierwsi Męczennicy Świętego Kościoła Rzymskiego
Modlitwa na dziś: Litania do świętych męczenników
Katechizm

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Do ciężkich przewinień społecznych należą tzw. grzechy wołające o pomstę do nieba (Rdz 4,
10).

  1. Umyślne zabójstwo.
  2. Grzechy nieczyste przeciw naturze.
  3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.
  4. Zatrzymanie zapłaty za wykonywaną pracę.