Litania

Litania do św. Feliksa z Noli

Wspomnienie św. Feliksa przypada na 14 stycznia

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo męczenników, módl się za nami.
Święty Feliksie, wzorze szlachetnego postępowania i prawości serca, módl się za nami.
Święty Feliksie, przykładzie pracowitości, módl się za nami.
Święty Feliksie, kapłanie miłujący Chrystusa i Kościół, módl się za nami.
Święty Feliksie, wierny szafarzu sakramentów świętych, módl się za nami.
Święty Feliksie, sługo Ewangelii, módl się za nami.
Święty Feliksie, opiekunie ubogich i chorych, módl się za nami.
Święty Feliksie, uwięziony za wiarę i torturowany, módl się za nami.
Święty Feliksie, prześladowany z powodu Chrystusa, módl się za nami.
Święty Feliksie, ukrywający się w wyschniętej studni, módl się za nami.
Święty Feliksie, zdany na miłosierdzie Boże, módl się za nami.
Święty Feliksie, gorliwy duszpasterzu nie szukający zaszczytów, módl się za nami.
Święty Feliksie, cierpiący z radością dla chwały Pana, módl się za nami.
Święty Feliksie, opiekunie chorych na oczy, módl się za nami.
Święty Feliksie, patronie prawdomównych, módl się za nami.
Święty Feliksie, opiekunie zwierząt domowych, módl się za nami.
Święty Feliksie, niebieski nasz opiekunie, módl się za nami.

Abyśmy trwali przy Bogu, wypełniając Jego przykazania, uproś nam, Święty Feliksie.
Abyśmy Maryję, Matkę najlepszą, ukochali dziecięcą miłością, uproś nam, Święty Feliksie.
Abyśmy z krzyża Chrystusa czerpali nadzieję w prześladowaniach, uproś nam, Święty Feliksie.
Abyśmy nigdy od wiary nie odstąpili, Abyśmy w pokoju serca mogli żyć i pracować, uproś nam, Święty Feliksie.
Abyśmy zostali zachowani od fałszywych pomówień i oskarżeń, Abyśmy naśladując świętych, osiągnęli niebo, uproś nam, Święty Feliksie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Feliksie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty Świętego Feliksa z Noli, kapłana, obdarzyłeś łaską męczeństwa i uszczęśliwiłeś chwałą nieba,
pokornie błagamy, byśmy naśladując jego miłość ku Tobie i wypróbowaną wierność,
trwali w zjednoczeniu z Chrystusem w Jego Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Udostępnij