Litania

Litania do św. Tomasza Apostoła

Wspomnienie św Tomasza Apostoła przypada na  3 lipca
Więcej o świętym przeczytasz tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-03a.php3

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Św. Tomaszu powołany przez Jezusa na apostoła, módl się za nami.
Rybaku galilejski, módl się za nami.
Pilnie poszukujący prawdy,
Z uwagą słuchający pouczeń Jezusa,
Szczerze miłujący swojego Mistrza, módl się za nami.
Towarzyszu podróży Nauczyciela z Nazaretu,
Mocą Bożą uzdrawiający chorych i wypędzający złe duchy,
Świadku nauczania i cudów Boskiego Mistrza, módl się za nami.
, Gotowy z Chrystusem do dzielenia Jego męki,
Uczestniku Wieczerzy Pańskiej,
Przyjmujący z rąk Jezusa Najświętsze Jego Ciało i Najświętszą Krew,
Uczestniku w godności kapłańskiej Najwyższego Kapłana, módl się za nami.
Bolejący z apostołami nad śmiercią Zbawiciela,
Przeżywający dramat zwątpienia,
Z nadzieją oczekujący na łaskę widzenia Zmartwychwstałego Pana,
Uradowany widokiem Zmartwychwstałego i napełniony Jego Pokojem,
Z pokorą wyznający wiarę w prawdziwe Bóstwo i Człowieczeństwo Chrystusa,
Obdarzony władzą odpuszczania ludzkich grzechów, módl się za nami.
Świadku cudownego połowu ryb po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
Obecny przy Wniebowstąpieniu Pana,
Trwający na modlitwie z Maryją i apostołami w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Św.,
Szacunkiem darzący Maryję Matkę Jezusa, módl się za nami.
Umocniony siedmioma darami Ducha Św.,
Niestrudzony apostole pogan,
Roztropnie korzystający z ewangelicznej posługi niewiast w nawracaniu ich mężów,
Wrażliwy na ludzka biedę,
Wielki czcicielu Eucharystii, módl się za nami.
Mężnie wyznający swoją wiarę w obliczu męczeństwa,
Święty Męczenniku śmiercią świadczący o dozgonnej miłości Chrystusa,
Patronie wątpiących i poszukujących prawdy,
Apostole Indii i opiekunie Ortony, módl się za nami.
Patronie architektów i budowniczych,
Patronie i Orędowniku naszej Parafii i kościoła, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Tomaszu Apostole
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, okaż nam swoje miłosierdzie,
a za wstawiennictwem św. Tomasza Apostoła strzeż w nas Twoich darów, których nam udzieliłeś.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Święty Tomaszu, chwalebny Apostole, spotykając w Wieczerniku zmartwychwstałego Pana
i oglądając Jego rany, z całą pokorą wyznałeś Go swoim Panem i Bogiem;
pełen zaś łaski Ducha Świętego mężnie zniosłeś ciężkie trudy,
niebezpieczeństwa i chwalebne męczeństwo do rozszerzenia Chrystusowego królestwa.
Wspomóż nas swoim przemożnym wstawiennictwem i uproś nam łaskę modlitwy
i zjednoczenia się z Bogiem, abyśmy naśladując Twoją wiarę pokornie chodzili w Bożej obecności
i siebie samych uświęcili oraz odkupili krwią Chrystusa. Amen.