Liturgiczne wspomnienie: św. Wincenty a Paulo, prezbiter
Modlitwa na dziś: Litania do św. Wincentego a Paulo
W troskach
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa do św. Floriana III

Męczenniku święty, który dla miłości Jezusa Chrystusa i dla wiary świętej,
idąc z radością na męczarnie,
modliłeś się o umocnienie w wierze i dar wytrwania,
którego kości zostały przeniesione do Polski z wielką czcią i radością,
prosimy cię, abyś, jak niegdyś dokonywałeś wielkich cudów,
tak i teraz chronił nas i wspierał swym wstawiennictwem u Boga,
a przez to nas od złego ratował.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.