Modlitwy do świętych

Modlitwa do św. Jerzego

Boże,
Ty dałeś Świętemu Jerzemu moc do naśladowania naszego Zbawiciela w Jego męce,
wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy,
abyś za wstawiennictwem Świętego Męczennika wspierał nas słabych ludzi.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.