Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa do św. Jerzego

Boże,
Ty dałeś Świętemu Jerzemu moc do naśladowania naszego Zbawiciela w Jego męce,
wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy,
abyś za wstawiennictwem Świętego Męczennika wspierał nas słabych ludzi.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.