Modlitwy do świętych

Modlitwy do św. Scholastyki

Boże, któryś duszę Świętej dziewicy Twojej, Scholastyki,
dla okazania niewinności jej życia,
w kształcie gołębicy do Nieba uniósł,
daj nam za jej zasługami i wstawiennictwem żyć tak niewinnie,
abyśmy zasłużyli na wieczną radość w niebie.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

O ducha Modlitwy

Boże mój, jakże daleki jestem od działania według tego, co wiem tak dobrze!
Wyznaję, serce moje goni za cieniami.
Cokolwiek bądź obdarzam większą miłością niż wspólnotę z Tobą.
Zawsze skłonny jestem do tego, żeby oderwać się od Ciebie.
Często trudne jest dla mnie nawet odmawianie modlitw.
Prawie nie ma takiej rozrywki,
której bym nie przełożył nad skupienie się dla rozmyślania o Tobie.
Udziel mi łaski, Ojcze mój, abym był do głębi zawstydzony tą moją opieszałością!
Podźwignij mnie z lenistwa i chłodu i spraw, żebym kochał Ciebie całym sercem.
Naucz mnie kochać medytację, czytanie pobożne i modlitwę.
Naucz mnie kochać to, co musi pochłonąć mój umysł na całą wieczność. Amen.

bł. kard. John Henry Newman

św. Scholastyka
św. Scholastyka
Udostępnij