Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

O nadzieję dla Kościoła

Święci męczennicy z Nagasaki, pierwociny Kościoła Dalekiego Wschodu,
tak wiele wycierpieliście dla Chrystusa i Jego Ewangelii.
Ożywiała was nadzieja zmartwychwstania i życia Wiecznego.
Byliście wpatrzeni w Chrystusa, zwycięzcę ciemności, grzechu i śmierci.
Dziś potrzebujemy waszej modlitwy. Prosimy, umocnijcie Kościół w nadziei.
Niech wierzący nie tracą jej, doświadczając trudów, niepowodzeń, klęsk i prześladowań.
Niech pamiętają, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego”
i bronią swych serc przed przygnębieniem, rozpaczą i paraliżującym strachem.
Wyproście Kościołowi na Dalekim Wschodzie moc dzielenia się nadzieją.
Umacniajcie go w radości, jaką daje Pascha.
Niech chrześcijanie tam żyjący, staną się zaczynem, który przemieni Azję.
Niech zdobędą ją dla Chrystusa. Amen.

św. Paweł Miki
św. Paweł Miki

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta