Modlitwy żołnierskie

Modlitwy podczas Mszy Świętej

Intencja : Postanawiam wysłuchać tej Mszy św. z jaknajwiększą uwagą i pobożnością, ofiarując ją Bogu na uproszenie mnie i rodzinie mojej opieki i łaski, oraz na ubłaganie dla Polski wolności, bezpieczeństwa, pokoju, potęgi i chwały.

Udostępnij