Liturgiczne wspomnienie: św. Augustyn z Canterbury
Modlitwa na dziś: Litania do św. Augustyna z Canterbury
Pozostałe

O mądrość

Panie daj mi odwagę, abym mógł zmienić to, co zmienić mogę,

Daj cierpliwość, abym mógł przyjąć to, czego zmienić nie mogę,

Ale nade wszystko daj mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego.

Amen

Autor: Marek Aureliusz